How spam can Save You Time, Stress, and Money.

עכשיו אני מקווה שאתם חושבים לעצמכם ״איזה ליצן, הוא כרגע הזכיר לנו את אשליית הכסף - זה שינוי במחירים שלא תוקן לאינפלציה״, ואתם אכן צודקים.

ירידה בשווי העצמי היא אינדיקציה פשוטה יחסית לכך שמשהו אינו כשורה, וכדאי שתבדקו את ההוצאות וההכנסות שלכם.

אם ערכה ירד, ואתם יודעים את שוויה, הכניסו את השווי המעודכן.

כל זה נכון כמובן לשנים שאינן שנות משבר, והאתרים הללו ייבחנו שוב בעת משבר לכשיגיע.

לאחר שחיסרתם את שווי החובות מהנכסים, תקבלו את השווי העצמי שלכם. בהמשך מופיעים לינקים לטבלאות שבניתי כדי להקל על החישובים.

התאוריה הכלכלית אומרת שלאורך זמן ארוך (עשרות שנים), מחירי דירות אינם צריכים לעלות בצורה ריאלית כמעט כלל. אם מסתכלים על נתונים של ארה״ב, למשל, זה המצב.

אלא שזמן קצר לפני קבלת ההודעות, הצטרף התובע למועדון הלקוחות של הרשת, אז גם מסר את מספר הטלפון שלו.

ואילו בישראל? ״תן לי את הכסף ויהיה בסדר״ היא כנראה טכניקה שווקית מוצלחת מספיק.

מצד ימין יופיעו בירוק סכומי החסכון בפועל כך שתוכלו לוודא אותם לפי תלוש המשכורת שלכם והחסכון שאתם מצליחים לחסוך כל חודש.

למה זה מעניין? כי זה כמעט ההיפך ממה שהייתם מצפים - במדינת ישראל הריכוזית המידע הכלכלי מפוזר ומבולגן ואין הרבה סטנדרטים בשיח הכלכלי, ואילו בארה"ב ה"חופשית", כולם מדברים באותה שפה, ויש הקפדה יתרה על איך מוצג מידע לצרכן.

ג'ייקוב פיסקר מתאר בפרוטרוט את המסע שערך מהיום שהתחיל ועד הגעתו לעצמאות כלכלית. הוא גם מספק בבלוג שלו שלל עדויות של אנשים אחרים שעברו דרך דומה והראו שהשיטה ניתנת לשכפול על-ידי אחרים, ולכן היא "אוניברסלית". האם תוכלי לספק או לתאר נסיונות דומים של אנשים בישראל?

אבל מכיוון שהם קיימים, אחרי קצת עבודה, ניתן להוציא מהם תובנות:

Exactly what is Not Spam? Newsletters you probably did sign up for, an e mail from a higher education friend and messages from persons attempting to Get hold more info of you personally are, by and enormous, not spam.

הטבלה השנייה נקראת "כמה יש לי" ותעזור לכם לחשב את השווי העצמי הנוכחי שלכם. את התאים בצהוב עליכם למלא בנתונים, והתאים בירוק יתמלאו בצורה אוטומטית ואינכם צריכים לשנות אותם.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “How spam can Save You Time, Stress, and Money.”

Leave a Reply

Gravatar